Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ DO ZADANIA „Prowadzenie zajęć edukacyjnych” W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 09.08.2011r. RG.271.6.2011.WG

Wyjaśnienie do przetargu pn.,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice - Rzeczki".

Ciechanów, dnia 07.07.2011 r. RG.271.6.2011.WG dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice – Rzeczki

numer sprawy :RG.271.6.2011. WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice – Rzeczki. Zamawiający: Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax. 23/6722646

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 21.06.2011r. RG.271.3.2011

Przetarg na realizację szkoleń w ramach projektu "Patrz przed siebie, mierz wysoko"

Nr referencyjny RG.271.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::