Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie gminie ciechanów długoterminowego kredytu w kwocie 2.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ciechanów: UDZIELENIE GMINIE CIECHANÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 2.600.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW. Numer ogłoszenia: 179081 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice – Rzeczki

numer sprawy :RG.271.6.2011. WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice – Rzeczki. Zamawiający: Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax. 23/6722646 urzad@gminaciechanow.pl Specyfikacja istotnych warunków...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 21.06.2011r. RG.271.3.2011 OFERENT 1. CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz spółka jawna ul. Mieszka I 32/2 31-436 Kraków ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia...

Przetarg na realizację szkoleń w ramach projektu "Patrz przed siebie, mierz wysoko"

Nr referencyjny RG.271.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ DLA Przetargu nieograniczonego Prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm) zwanej w treści SIWZ PZP NA USŁUGĘ Realizacja szkoleń...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::