Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu:USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE CIECHANÓW

Ogłoszenie nr 546459-N-2020 z dnia 2020-06-04 r. Gmina Ciechanów: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE CIECHANÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zam&

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowej w Kargoszynie .

Ogłoszenie nr 540865-N-2020 z dnia 2020-05-18 r. Gmina Ciechanów: . Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowej w Kargoszynie . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: 

Uzupełnienie do zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DW nr 615 Ciechanów – Mława” na odcinku od Ronda Kaprala Józefa Grzesia w Ciechanowie do skrzyżowania z ulicą Słoneczną w miejscowości Chruszczewo Gmina Ciechanów

Ciechanów, 06.04.2020 r. UZUPEŁNIENIE do Zapytania ofertowego dotyczącego oszacowania wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO I. Przedmiotem zamówie

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::