Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 14.05.2013 r. RG.271.5.2013.WG Oferenci 1.Zakład Usług Technicznych Budownictwa – Andrzej Osiecki ul. Płocka 59a/5 09-200 Sierpc 2. KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński ul. Dobra 6 06-500 Mława 3. Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-Kan, Energetycznych, Handlu...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 13.05.2013 r. RG.271.4.2013.WG Oferenci: 1. Tauron Sprzedaż Sp. zo.o ul. Łagiewnicka 60 30-417 Kraków 2. GREEN S.A. ul. A. Słonimskiego 6 50-304 Wrocław 3. DUON Marketing and Trading S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk 4. PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67 06-681Warszawa 5 PGE...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 25.04.2013 r. RG.271.3.2013.WG OFERENT 1. Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna Kossobudy 7, 09-140 Raciąż 2. P.W. PROMOTOR Pawłowo 36H, 06-461 Regimin 3. KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów 4. P.W. TECH-BUD Krzysztof Szlaski Targonie 23, 06-461 Regimin 5. P.T.H. WAPNOPOL...

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SIWZ - dotyczy: dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego

Ciechanów, dnia 19.04.2013r. Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 06-400 Ciechanów tel./fax 23 6722646 Do wszystkich Wykonawców znak sprawy RG.271.4.2013 dotyczy: dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SIWZ. Wójt Gminy...

Informacja o przetargu na zadanie pn.„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego”

Ciechanów, dn. 17.04.2013 r. Nr. RG.271.5.2013.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA Ciechanów Adres: ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów Tel/fax (23) 672-26-46 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na...

Informacja o przetargu ustnym ograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej

Ciechanów dn.2013.04.10 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny ograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Kargoszyn , dla której brak jest opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oznaczonej numerem...

Informacja o przetargu na dostawę energii elektrycznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) oraz przepisami wykonawczymi do niej Urząd Gminy Ciechanów zaprasza do złożenia...

Informacja o przetargu na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Ciechanów.

numer sprawy :RG.271.3.2013. WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów. Zamawiający: Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax. 23/6722646 urzad@gminaciechanow.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia...

Informacja o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży w miejscowości Kargoszyn i określenie ceny nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./art.37...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 11.03.2013 r. RG.271.2.2013.WG OFERENT 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEO-PERFEKT ul. Mazowiecka 10 06-400 Ciechanów 2. Rzeczoznawca majątkowy Janusz Kapela ul. Zielona Ścieżka 3 06-400 Ciechanów 3. EXPERT Biuro Wyceny Nieruchomości i Usług Geodezyjnych Mirosław Falkowski ul. Warszawska...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::