Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ciechanów, dnia 30.07.2013 r. RG.271.8.2013.WG ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Wójt Gminy Ciechanów działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Chotumiu

Ciechanów, dnia 23.07.2013r. RG.271.7.2013 OFERENT 1. SATERNUS DISTRIBUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 41-500 Chorzów ul. Nowa 32 2. MULLER JELCZ-LASKOWICE SP. Z O.O. Aleja Młodych 40 55-230 Jelcz – Laskowice ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...

Odpowiedź na zapytania oferentów dot. SIWZ Nr RG.271.7.2013 na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Chotumiu

Dotyczy: zamówienia Nr RG.271.7.2013 na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Chotumiu Do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ: Pytanie oferenta: Czy dopuszcza się jako równoważne zastosowanie konstrukcji elementów wyposażenie placu...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: "Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego"

Ciechanów: Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego Numer ogłoszenia: 139933 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo - Rydzewo"

Ciechanów: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo- Rydzewo Numer ogłoszenia: 139863 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Chotumiu w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła".

Ciechanów: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Chotumiu w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła. Numer ogłoszenia: 135943 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia06.06.2013 r. RG.271.6.2013.WG OFERENT i nr oferty 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów

ZATWIERDZAM: Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Ciechanów 24 maja 2013 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 14.05.2013 r. RG.271.5.2013.WG Oferenci 1.Zakład Usług Technicznych Budownictwa – Andrzej Osiecki ul. Płocka 59a/5 09-200 Sierpc 2. KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński ul. Dobra 6 06-500 Mława 3. Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-Kan, Energetycznych, Handlu...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 13.05.2013 r. RG.271.4.2013.WG Oferenci: 1. Tauron Sprzedaż Sp. zo.o ul. Łagiewnicka 60 30-417 Kraków 2. GREEN S.A. ul. A. Słonimskiego 6 50-304 Wrocław 3. DUON Marketing and Trading S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk 4. PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67 06-681Warszawa 5 PGE...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::