Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 253423 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014

Ciechanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 253423 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 251341 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 251341 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 14.10.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ciechanów: Remont drogi gminnej w Mieszkach Różkach Numer ogłoszenia: 202783 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ciechanów, dnia 02.09.2014 r. RG.271.8.2014.WG

Ogłoszenie o przetargu pn.remont (modernizacja) drogi gminnej 120270W w m. Gąski

numer sprawy :RG.271.8.2014 WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ; remo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 07.08.2014 r. RG.271.6.2014.WG

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::