Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego"

Ciechanów, dn. 08.12.2014r. Nr. RG.271. 11.2014.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA Ciechanów Adres: ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów Tel/fax (23) 672-26-46 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na...

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 253423 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014

Ciechanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego Numer ogłoszenia: 253423 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2014/2015

Urząd Gminy Ciechanów Tel: 23 6722646 Fax: 23 6722646 NIP : 566 -10-43-888 Ciechanów 2014-12-02 ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. ,...

Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 251341 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 251341 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 14.10.2014 r. RG.271.9.2014.WG OFERENT 1. PA-PI Sp. z o.o. ul. Suwalna 6/8, Łajski 05-119 Legionowo, 2. STRABAG Sp. z o.o. Grupa Ciechanów Chotum 46 A 06-452 Ościsłowo 3.Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06-100 Pułtusk 4. Z.U.H. MARBUD Mariusz Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów 5. PTH ,,Wapnopol”...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ciechanów: Remont drogi gminnej w Mieszkach Różkach Numer ogłoszenia: 202783 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ciechanów , ul. Fabryczna...

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ciechanów, dnia 02.09.2014 r. RG.271.8.2014.WG OFERENT 1. PRID Ciechanów sp. z o.o. Chotum 46 A 06-452 Ościsłowo 2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp.z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRID S.A. ul. Stefana Roweckiego ,, Grota”...

Ogłoszenie o przetargu pn.remont (modernizacja) drogi gminnej 120270W w m. Gąski

numer sprawy :RG.271.8.2014 WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ; remont (modernizacja) drogi gminnej 120270W w m. Gąski Zamawiający: Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax. 23/6722646 urzad@gminaciechanow.pl Tryb postępowania: przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 07.08.2014 r. RG.271.6.2014.WG OFERENT 1. Zakład instalacji sieci gazowych, wod-kan, energetycznych,handlu i usług M.M. Młyńscy ul. Śmiecińska 8 ,06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::