Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2013/2014

// Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 275295 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 02.09.2013r. RG.271.11.2013.WG OFERENT 1.PRDI Mława ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 8 06-500 Mława 2 . Drogi i Mosty- Jan Kaczmarczyk Kacice 76, 06-100 Pułtusk 3. Strabag ul. Pażniewska 10 05-800 Pruszków 4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki 5....

Ogłoszenie o przetargu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo - Rydzewo.

numer sprawy :RG.271.11.2013 WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo- Rydzewo Zamawiający: Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax. 23/6722646 urzad@gminaciechanow.pl Tryb postępowania: przetarg nieograniczony...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ciechanów, dnia 30.07.2013 r. RG.271.8.2013.WG ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Wójt Gminy Ciechanów działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Chotumiu

Ciechanów, dnia 23.07.2013r. RG.271.7.2013 OFERENT 1. SATERNUS DISTRIBUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 41-500 Chorzów ul. Nowa 32 2. MULLER JELCZ-LASKOWICE SP. Z O.O. Aleja Młodych 40 55-230 Jelcz – Laskowice ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...

Odpowiedź na zapytania oferentów dot. SIWZ Nr RG.271.7.2013 na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Chotumiu

Dotyczy: zamówienia Nr RG.271.7.2013 na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Chotumiu Do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ: Pytanie oferenta: Czy dopuszcza się jako równoważne zastosowanie konstrukcji elementów wyposażenie placu...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: "Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego"

Ciechanów: Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego Numer ogłoszenia: 139933 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo - Rydzewo"

Ciechanów: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo- Rydzewo Numer ogłoszenia: 139863 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Chotumiu w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła".

Ciechanów: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Chotumiu w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła. Numer ogłoszenia: 135943 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia06.06.2013 r. RG.271.6.2013.WG OFERENT i nr oferty 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::