Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2013/2014

// Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 275295 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 02.09.2013r. RG.271.11.2013.WG

Ogłoszenie o przetargu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo - Rydzewo.

numer sprawy :RG.271.11.2013 WG Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na mo

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ciechanów, dnia 30.07.2013 r. RG.271.8.2013.WG ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Odpowiedź na zapytania oferentów dot. SIWZ Nr RG.271.7.2013 na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Chotumiu

Dotyczy: zamówienia Nr RG.271.7.2013 na budowę placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Chotumiu Do zamawiającego wpłynęło pytanie

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: "Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego"

Ciechanów: Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego Numer ogłoszenia: 139933 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo - Rydzewo"

Ciechanów: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo- Rydzewo Numer ogłoszenia: 139863 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Chotumiu w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła".

Ciechanów: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Chotumiu w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła. Numer ogłoszenia: 135943 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia06.06.2013 r. RG.271.6.2013.

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::