Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach przetargu

Ciechanów dn.2012.12.28 RG.6840.4.2012 INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości gruntowych ,który się odbył w dniu 28 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Ciechanowie , ul.Fabryczna 8/sala narad/. Przetargiem objęte były nieruchomości gruntowe w miejscowości : I Kargoszyn o numerach...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 21.12.2012 RG.271.4.2012 OFERENT 1. „ROMIL” Sp. z o.o ul. Polskie Drogi 6 lok. 31 02-775 Warszawa 2. AGROFLORA Agnieszka Kępczyńska Dukt 6, 06-452 Ościsłowo 3. KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów 4. PW PROMOTOR Pawłowo 36H, 06-461 Regimin Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

Zbiorcze zestawienie ofert do przetargu ,,Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Rydzewo wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę"

oznaczenie sprawy WO.5543.1.2012.GŁ DRUK ZP-12 „Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Rydzewo wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” Pieczęć zamawiającego Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych* Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin wykonania* Okres gwarancji* Warunki płatności* UWAGI...

Ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Urząd Gminy Ciechanów Tel: 23 6722646 Fax: 23 6722646 NIP : 566 -10-43-888 Ciechanów 2012-12-06 ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr...

Zapytanie ofertowe

Ciechanów, dnia 27 listopada 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm. ) Gmina Ciechanów , ul. Fabryczna 8 ; 06-400 Ciechanów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dokumentację...

INFORMACJA

Ciechanów, dnia 23.11.2012 r. INFORMACJA W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn, gm. Ciechanów” Wójt Gminy Ciechanów informuje, ze mieszkańcy wsi Kargoszyn, którzy mają wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz Z jego inwentaryzacją...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ciechanów, dnia 08 10 2012 RG.271.3.2012 OFERENT 1. Zakład Usług Wod-Kan. CO. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę 06-500 Mława ul. Dzierzgowska 40 2. Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-Kan Energetycznych Handlu i Usług M.M Młyńscy ul. Śmiecińska 8 06-400 Ciechanów Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...

Ogłoszenie o przetargu pt.,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego".

Ciechanów, dn. 10 09 2012 Nr. RG.271.3.2012.WG ZAMAWIAJĄCY: GMINA Ciechanów Adres: ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów Tel/fax (23) 672-26-46 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 23 07 2012r. RG. 271.2.2012 .JP OFERENT 1. Prometeusz Cezary Krakowski ul. Topolowa 23 95-200 Pabianice 2.Ogrodzenia- Kute.PL. Janina Pawłowska 78-600 Wałcz 3. Muller Jelcz Laskowice Sp z o.o Al. Młodych 40 55 -220 Jelcz Laskowice 4. PW Katrina Katarzyna Zięba ul. Nowospacerowa 26 m 5/6 26-600 Radom 5. Rafał Grądzki...

Ogłoszenie o zamówieniu: „Zagospodarowanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Gumowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

Ciechanów, dnia 4 lipca 2012r Nr sprawy: RG.271.2.JP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego roboty budowlane pn. „Zagospodarowanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Gumowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w postępowaniu prowadzonym...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::