Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 21.12.2011 r. RG. 271.8.2011.WG

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ DO ZADANIA „Prowadzenie zajęć edukacyjnych” W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 09.08.2011r. RG.271.6.2011.WG

Wyjaśnienie do przetargu pn.,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice - Rzeczki".

Ciechanów, dnia 07.07.2011 r. RG.271.6.2011.WG dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::