Komunikaty

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębu ewidencyjnego Modełka gmina Ciechanów

Ciechanów, dn. 10.09.2019 r.


GO.6162.1.2019.ES


ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębu ewidencyjnego Modełka gmina Ciechanów


Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku(Dz.U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu ewidencyjnego Modełka gmina Ciechanów od dnia 10.09.2019 r. do dnia 12.11.2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, pokój nr 16, w godzinach pracy Urzędu.


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.


W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Ponadto informuję, iż projekt opracowany został na zlecenie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

 

 

Z up. Wójta

 

/-/ Katarzyna Krupińska
Sekretarz Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2019 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 214
11 września 2019 11:46 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2019 14:06 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2019 14:04 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::