Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 listopada 2019 r.

LI.6733.41.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Sp

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r.

LI.6733.49.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945, z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Euge

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r.

LI.6733.45.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Edwarda

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r.

LI.6733.44.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Czesław

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Ciechanów, dnia 5 listopada 2019 r. LI.6220.11.2019.BP ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art.10 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z 2019r. poz.60,730,1133) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Ciechanów, dnia 5 listopada 2019 r. LI.6220.10.2019.BP ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art.10 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z 2019r. poz.60,730,1133) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25 października 2019 r.

Ciechanów, dnia 25 października 2019 r. LI.6220.13.2019.BP ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śr

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 października 2019 r.

LI.6220.12.2019.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 października 2019 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 października 2019 r.

LI.6733.46-49.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 października 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235,730,1009) zawiadamiam że dnia 21 października 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 października 2019 r.

LI.6733.41.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 października 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945,z 2019r. poz. 60,235,730,1009) zawiadamiam że dnia 21.10.2019r. zostało wszczęte na wniosek Po

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::