Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2019 r.

LI.6733.8.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam, że dnia 24 maja 2019r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 maja 2019 r.

RG.6220.6.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 maja 2019 r. Zgodnie z art. 30, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 maja 2019 r.

LI.6733.11.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945, z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 10/2019 z dnia 15.05.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 maja 2019 r.

LI.6733.7.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 9/2019 z dnia 14.05.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 maja 2019 r.

LI.6733.9.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Adama Kulenko pełnomocnika Energa Operator S.A....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 maja 2019 r.

LI.6733.8.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 maja 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z 2019r. poz.60,235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r.

LI.6733.11.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z 2019 r. poz. 60, 235) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r.

LI.6220.3.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

LI.6733.13.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz.60, 235) zawiadamiam że dnia 25 kwietnia 2019r. zostało wszczęte na wniosek Pana Eugeniusza Olszewskiego postępowanie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2019 r.

LI.6733.12.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235) zawiadamiam że dnia 23 kwietnia 2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Mateusza Borowy postępowanie...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::