Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 marca 2019 r.

RG.602.2.2018.AR OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 marca 2019 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ciechanów” Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 roku”

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 roku” I. Przedmiot konsultacji: Projekt Uchwały Rady Gminy Ciechanów...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r.

RG.6733.30.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wydanej w dniu 28.02.2019r. decyzji Nr 1/2019 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r.

RG.6733.29.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Czesława Wasilewskiego postępowanie o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r.

RG.6733.31.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wydanej w dniu 28.02.2019r. decyzji Nr 2/2019 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2019 r.

RG.6733.28.2018.BP.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2019 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam o wydanej w dniu 26.02.2019r. decyzji Nr 1/2019 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26 lutego 2019 r.

Ciechanów, dnia 26 lutego 2019 r. LI.6220.2.2019.BP ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) oraz art....

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego z dnia 26 lutego 2019 r.

Ciechanów, 2019.02.26. RG.6220.9.2018.BP.2019 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek Pani Haliny Karmolińskiej-Słotkowskiej pełnomocnika...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25 lutego 2019 r.

Ciechanów, dnia 25 lutego 2019 r. LI.6220.1.2019.BP ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) oraz art....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lutego 2019 r.

RG.6220.18.2014.HP2.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lutego 2019 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::