Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 lipca 2020

LI.6733.20.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 lipca 2020 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2020. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Eugeniusza Olszew

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 lipca 2020r.

LI.6733.18.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 lipca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.,poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone wszczęte na wniosek Pana Eugeniusza Olszewskiego Przewodniczącego Rad

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2020r.

LI.6733.17.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 30.06.2020r. została wydana decyzja Nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji cel

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 czerwca 2020r.

LI.6220.3.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 czerwca 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.),

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 23 czerwca 2020 r.

PP.6721.1.2018.AP OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: południowej części wsi Gąski, północnej części wsi Pęchcin, Rutki-Marszewice, wschodniej części wsi &

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2020r.

LI.6733.21.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2020r.

LI.6733.17.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o działającej przez...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 czerwca 2020r.

LI.6733.20.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 czerwca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że dnia 18 cz

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 czerwca 2020r

LI.6733.19.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 czerwca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że dnia 18 cz

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 czerwca 2020r.

LI.6733.18.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 czerwca 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że dnia 18 cz

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::