Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2020r.

LI.6220.13.2019.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2020r.

LI.6733.11.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam, że dnia 28.04.2020r. została wydana decyzja Nr 112020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2020r.

LI.6733.6.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293) zawiadamiam, że dnia 27 kwietnia 2020r. została wydana decyzja odmawiająca lokalizacji inwestycji celu p

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r.

LI.6733.14.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293) zawiadamiam że dnia 23.04.2020r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r.

LI.6733.13.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293) zawiadamiam że dnia 22.04.2020r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r.

LI.6733.5.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293) zawiadamiam, że dnia 23 kwietnia 2020r. została wydana decyzja odmawiająca lokalizacji inwestycji celu publicznego o z

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 kwietnia 2020r.

LI.6733.10.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.65 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 21.04.2020r. została wydana decyzja Nr 10/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 kwietnia 2020r.

LI.6733.9.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 poz.293) zawiadamiam, że dnia 20.04.2020r. została wydana decyzja Nr 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 kwietnia 2020r.

LI.6220.1.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081, z p&oa

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2020r.

LI.6733.7.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam, że dnia 17.04.2020r. została wydana decyzja Nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeni...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::