Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 12 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów

PP.6721.3.2019.AP OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 12 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodar

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 12 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów

PP.6721.2.2019.AP OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 12 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowan

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2020 r.

LI.6733.15.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2020 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone postępowanie o ustale

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 maja 2020r.

LI.6220.1.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 maja 2020r. Zgodnie art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256 ze zm.) zawiadamiam że dnia 8 maja 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 maja 2020r.

LI.6220.2.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 maja 2020r. Zgodnie art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256 ze zm.) zawiadamiam że dnia 6 maja 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 maja 2020r.

LI.6733.16.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 maja 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam że dnia 4 maja 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Adama Kulenko pełnomocnika Energa-Operator Oddzia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 maja 2020r.

LI.6733.15.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 maja 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam że dnia 4 maja 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Adama Kulenko pełnomocnika Energa-Operator Oddzia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2020r.

LI.6733.12.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. p

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2020r.

LI.6220.13.2019.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2020r.

LI.6733.11.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam, że dnia 28.04.2020r. została wydana decyzja Nr 112020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::