Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o debacie nad Raportem o stanie Gminy Ciechanów za 2019 rok

OGŁOSZENIE DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY CIECHANÓW W ROKU 2019 Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Ciechanów zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Ciechan&

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 maja 2020r.

LI.6220.1.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 maja 2020r. Zgodnie z art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że akta zgromadzone w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 maja 2020r.

LI.6733.17.2019.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 maja 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz.293ze zm.) zawiadamiam że dnia 26.05.2020r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2020r.

LI.6220.6.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływan

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2020r.

LI.6220.5.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2020r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływan

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2020r.

LI.6733.14.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r.,poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 26.05.2020r. została wydana decyzja Nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znac...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2020r.

LI.6733.13.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 maja 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r.,poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 26.05.2020r. została wydana decyzja Nr 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znac...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 maja 2020r.

LI.6733.14.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 maja 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek ENER

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 maja 2020r.

LI.6733.13.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 maja 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek EN

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 maja 2020r.

LI.6733.12.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 maja 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.65) zawiadamiam, że dnia 11.05.2020r. została wydana decyzja Nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lo...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::