Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.5.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 lipca 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.06.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Macieja Wdowiaka - działającego...

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową torów kolejowych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.3.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01 lipca 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.07.2011 r. wydana została decyzja Nr 12/10 Wójta Gminy Ciechanów...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.2.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29 czerwca 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.06.2011 r. wydana została decyzja Nr 1/11 Wójta Gminy Ciechanów...

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego...

Ogłoszenie konkursu ,,Na Najładniejszą Posesję 2011 r."

Regulamin konkursu na najładniejszą posesję w 2011 roku 1. CELE KONKURSU - Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy Ciechanów. - Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających na celu pozytywny wpływ na wygląd i estetykę gminy. - Satysfakcjonowanie laureatów konkursu za osobisty wkład w rozwój...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, 2011.06.22 RG.6220.5.2011.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.6733.4.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 czerwca 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.06.2011r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2011.06.14 Pan/Pani …................................................. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 czerwca 2011r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, 2011-06-10 PP.6730.64.2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::