Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciechanów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PP. 6721.1.2011 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn....

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciechanów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 stycznia 2012 r.

RG.6733.16.2011.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 04 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.12.2011 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Konrada Pawlaka - pełnomocnika...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 03 01 2012 428080-2011 OFERENT 1.KRI Marketing and Trading SA ul. Piwna 28/31 80-831 Gdańsk 2. ENERGA - OBRÓT ul. Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2011.12.20 Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów SK.0002.13.2011 Pan/Pani Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 29 grudnia 2011 roku /tj. czwartek/ w lokalu...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 21.12.2011 r. RG. 271.8.2011.WG OFERENT 1. Usługi Ogrodnicze Krzysztof Kępczyński Gąski ul. Partyzantów 39 06-400 Ciechanów 2. ZUH KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków MJWPU

Ogłoszenie współfinansowane przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze srodków budzetu województwa mazowieckiego MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn.2011.12.08 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowych , położonych we wsi Kargoszyn , dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego oznaczonych numerami ewidencyjnymi : - 103/3 o powierzchni 2248 m²,cena...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::