Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 28 marca 2012 r. RG.6220.6.2012.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn....

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 22.03.2012 r.

Strzegowo dnia 22.03.2012r. Nr 6220.1.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z art . 21 ust.2 pkt 8 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 20.03.2012 r.

Strzegowo dnia 20.03.2012r. Nr 6220.1.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm ), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 23 marca 2012 r.

RG.6733.9.2012.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 marca 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.03.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 22 marca 2012 r.

RG.6733.4.2012 HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 marca 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 7/2012 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 21 marca 2012 r.

RG.6733.5.2012 HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 marca 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 6/2012 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 19 marca 2012 r.

RG.6733.8.2012.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 marca 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 13.03.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 15 marca 2012 r.

RG.6220.18.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 marca 2012 r. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowis-ku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn....

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 29 lutego 2012 r. RG.6220.4.2012.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dn. 23 lutego 2012 r.

RG.6220.7.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 lutego 2012 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U....

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::