Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2020r.

LI.6220.6.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z p&oacu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2020r.

LI.6220.5.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z p&oacu

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 września 2020r.

LI.6733.30.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o działającej przez...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 września 2020r.

LI.6733.28.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam że dnia 17 sierpnia 2020r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Płocku dzia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 września 2020r.

LI.6733.31.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 2 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r.

LI.6733.27.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniose

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r.

LI.6733.25.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniose

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r.

LI.6733.24.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniose

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2020r.

LI.6733.26.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniose

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 sierpnia 2020r.

LI.6733.30.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 sierpnia 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz.293ze zm.) zawiadamiam że dnia 7.08.2020r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::