Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 września 2020r.

LI.6220.8.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 września 2020r. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z późn.zm)...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 września 2020r.

LI.6733.21.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 21.09.2020r. została wydana decyzja Nr 29/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 września 2020r.

LI.6733.32.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz.293ze zm.) zawiadamiam że dnia 16.09.2020r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 września 2020r.

LI.6733.30.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 14.09.2020r. została wydana decyzja Nr 28/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji ce

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 września 2020r.

LI.6733.28.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniose

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 września 2020r.

LI.6733.27.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 9.09.2020r. została wydana decyzja Nr 27/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 września 2020r.

LI.6733.26.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 9.09.2020r. została wydana decyzja Nr 26/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 września 2020r.

LI.6220.7.2020.BP OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 września 2020r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z p&oacut

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 września 2020r.

LI.6733.25.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 8.09.2020r. została wydana decyzja Nr 25/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 września 2020r.

LI.6733.24.2020.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 września 2020r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 7.09.2020r. została wydana decyzja Nr 24/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::