Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

Ciechanów, 2018.12.19. RG.6220.5.2018.BP OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096) zawiadamiam, że postę

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2018 r.

RG.6733.26.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2018r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 25/2018 z dnia 12.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publi

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2018 r.

RG.6733.26.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 ma

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2018 r.

RG.6733.27.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrze

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 listopada 2018 r.

RG.6733.24.2018.BP Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 listopada 2018r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamiam, że została wydana decyzja &nbs

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. I. &n

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::