Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2017 r.

RG.6733.29.2017.HP2.13 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 26/2017 o ustaleniu lokalizacji inwes-tycji celu publicznego o znaczeniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r.

RG.6733.28.2017.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 25/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r.

RG.6733.30.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 30.12.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2017 r.

RG.6220.8.2016.HP2.107 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 grudnia 2017 r.

RG.6733.27.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 24/2017 o ustaleniu lokalizacji inwes-tycji celu publicznego o znaczeniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 grudnia 2017 r.

RG.6733.26.2017.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 23/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 grudnia 2017 r.

RG.6733.25.2017.HP2.17 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 07.12.2017 r. zostało zawieszone, na wniosek Pana Krzysztofa Rochowicza Dyrektora Oddziału Ciechanów...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 5 grudnia 2017r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 5 grudnia 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 04 grudnia 2017 r.

RG.6733.24.2017.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 04 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 22/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r.

RG.6220.1.2016.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353,...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::