Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2016 r.

RG.6733.23.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 15.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 grudnia 2016 r.

RG.6733.22.2016.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 18/2016 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2016 r.

RG.6733.21.2016.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 17/2016 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r.

RG.6733.22.2016.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 17.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2016 r.

RG.6733.20.2016.HP2.12 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 16/2016 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2016 r.

RG.6733.17.2016.HP2.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 15/2016 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 listopada 2016 r.

RG.6733.18.2016.HP2.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 14/2016 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 listopada 2016 r.

RG.6733.19.2016.HP2.7 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 listopada 2016 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 13/2016 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::