Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 grudnia 2015 r.

RG.6220.3.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 grudnia 2015 r.

RG.6220.18.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 18 grudnia 2015 r. RG.6220.15.2015.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 grudnia 2015 r.

RG.6220.12.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 grudnia 2015 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 grudnia 2015 r.

RG.6733.20.2015.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam, że 04.12.2015 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Ciechanów odwołanie od decyzji...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2015 r.

RG.6220.11.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2015 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 grudnia 2015 r.

RG.6220.2.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 listopada 2015 r.

RG.6733.20.2015.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 listopada 2015 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 1/2015 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 listopada 2015 r.

RG.6220.11.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 listopada 2015 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) zwanej dalej Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2015 r.

RG.6220.6.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2015 r. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::