Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 grudnia 2014 r.

RG.6733.35.2014.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 18 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.12.2014 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 grudnia 2014 r.

RG.6220.18.2014.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informa-cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-nia na środowisko (Dz. U. z 2013 r....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 grudnia 2014 r.

RG.6733.34.2014.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 32/2014 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2014 roku.

RG.6220.11.2014.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2014 r. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2014 roku.

RG.6220.10.2014.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2014 r. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 listopada 2014 r.

RG.6733.33.2014.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 listopada 2014 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 31/2014 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 20 listopada 2014 r. RG.6220.17.2014.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-ływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 listopada 2014 r.

RG.6733.32.2014.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 listopada 2014 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 30/2014 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 listopada 2014 r.

RG.6733.34.2014.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 listopada 2014 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 października 2014 r.

RG.6733.29.2014. HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 października 2014 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 29/2014 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::