Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2013 r.

RG.6733.26.2013.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.12.2013 r. zostało wszczęte, na wniosek Kierownika Powiatowego Zarządu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2013 r.

RG.6220.15.2013.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r.

RG.6733.23.2013. HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 23/2013 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r.

RG.6733.22.2013.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 22/2013 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r.

RG.6733.21.2013.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 21/2013 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r.

RG.6220.15.2012.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U....

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 grudnia 2013 r.

RG.6733.25.2013.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.12.2013 r. zostało wszczęte, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 grudnia 2013 r.

RG.6733.24.2013.HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.12.2013 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, dnia 11 grudnia 2013 r. RG.6220.14.2013.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je-go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 grudnia 2013 r.

RG.6220.12.2013.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::