Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 grudnia 2012 r.

RG.6220.10.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi-nistracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-nianiu informacji o środowisku...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2012 roku

RG.6220.10.2011.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2012 r. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26 listopada 2012 roku

Ciechanów, dnia 26 listopada 2012 r. RG.6220.17.2012.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227...

Ogłoszenie o przetargu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Ciechanów dn. 2012.11.23 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowych : I.położonych we wsi Kargoszyn , dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego oznaczonych numerami ewidencyjnymi : - 103/3 o powierzchni 2248 m²,cena...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 22 listopada 2012 roku

Ciechanów, dnia 22 listopada 2012 r. RG.6220.16.2012.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227...

INFORMACJA

Ciechanów, dnia 23.11.2012 r. INFORMACJA W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn, gm. Ciechanów” Wójt Gminy Ciechanów informuje, ze mieszkańcy wsi Kargoszyn, którzy mają wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz Z jego inwentaryzacją...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 listopada 2012 roku

RG.6733.25.2012 HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06 listopada 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 22/2012 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 30 pażdziernika 2012 roku

Strzegowo dnia 30.10.2012r. Nr 6220.1.2012 O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 pażdziernika 2012 roku

RG.6733.24.2012 HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 października 2012 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 21/2012 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::