Rok 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Ciechanów

Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Uchwała Nr XI/70/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023

Uchwała Nr XI/70/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art.&n

Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz

Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Nużewko

Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Nużewko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 

Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ciechanów

Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samor...

Uchwała Nr X/66/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ciechanów

Uchwała Nr X/66/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), na wniosek Wójta Gminy Ciechanów, Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 

Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art.&nbs

Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim

Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019&n

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::