Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.10.2020 r.

 

Sz. P.

 

 

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.10.2020 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2020.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie  opłaty od posiadania  psów .
 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działalności pożytku publicznego na rok 2021.
 9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania.
 11. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Janusz Lazarski

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 października 2020 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 79
14 października 2020 11:11 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::