Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 16.09.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 23.09.2020 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
  4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2020.
  1. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ciechanów na rok szkolny 2020/2021.
  2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wiejską Ciechanów porozumienia   w celu kierowania mieszkańców Gminy Ciechanów do Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B prowadzonych przez Miasto Ciechanów.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie  zniesienia pomnika przyrody.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Nowakowski

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2020 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 86
16 września 2020 10:41 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::