Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o szacowanie strat w związku z wystąpieniem na terenie gminy Ciechanów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

 

 

Ogłoszenie

o naborze wniosków o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu i deszczu nawalnego w dniu 10 lipca 2020r. na terenie gminy Ciechanów

 

W związku z wystąpieniem dnia 10 lipca 2020r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu i deszczu nawalnego - Wójt Gminy Ciechanów informuje, że  można składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych w/w zjawiskiem.

Wniosek winien zawierać informację na temat wszystkich upraw prowadzonych w gospodarstwie rolnym zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych przez ARiMR.

Do wniosku należy również załączyć informację o posiadanych zwierzętach gospodarskich z podziałem na gatunki i grupy wiekowe                                (np. kserokopia paszportu, wyciąg zgodności zwierząt z ARiMR, kserokopia księgi stada).

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy Ciechanów w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 23 672 26 46 wew. 114.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                         /-/ Marek Kiwit 

 

                                                                        

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2020 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 177
14 lipca 2020 09:34 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::