Aktualności

Wójt Gminy Ciechanów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.- zmiana ogłoszenia

Wójt Gminy Ciechanów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Ciechanów. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:                                                 
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Ciechanów (wiejskiej),
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.
2)    Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
3)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w  (pok. 19) w godzinach pracy Urzędu Gminy Ciechanów lub pocztą na adres Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania: 

  1. Ogłoszenie Wójta Gminy Ciechanów o naborze na rachmistrzów terenowych
  2. Oświadczenie o niekaralności
  3. Zgłoszenie i oświadczenie
  4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2020 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Filipowicz
Ilość wyświetleń: 140
25 czerwca 2020 10:01 (Dorota Filipowicz) - Dodanie załącznika [kluazula_informacyjne_dotyczy_przetwarzania_danych_osobowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2020 10:00 (Dorota Filipowicz) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_niekaralnosci.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2020 10:00 (Dorota Filipowicz) - Dodanie załącznika [zgloszenie_kandydata_oraz_oswiadczenie_pkt_14_!.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::