Aktualności

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE

Ciechanów, 7 stycznia 2020 r.


KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE

 

Szanowni

Hodowcy drobiu z terenu powiatu ciechanowskiego


W związku ze stwierdzeniem w ostatnich dniach 9 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie woj. lubelskiego oraz woj. wielkopolskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przypomina , iż hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności te określone w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, t. j. , w szczególności zakazów:

„ a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich
ptaków lub tusz ptaków łownych"

i nakazów:

„ a) utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności."


Ponadto przypomina się, że zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieganie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności objawów:

  • zwiększenia padnięć ptaków w gospodarstwie,
  • spadku dziennej produkcji jaj,
  • spadku przyjmowania paszy lub wody,
  • drgawek, skrętów szyi, paraliżu nóg i skrzydeł, niezborności ruchów, duszności, sinicy, wybroczyn, biegunki.


Z poważaniem

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Ciechanowie


lek. wet. Mariusz Dobosz

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2020 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 242
16 marca 2020 08:55 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2020 08:54 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2020 08:54 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::