Aktualności

Zawiadomienie o XV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 grudnia 2019 r. /tj. poniedziałek/

Ciechanów, 19.12.2019 r.

 

 

OP.0002.12.2019

 

 

                                                                      Sz.P………………………………………………………

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu  30 grudnia 2019 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

 

Początek obrad o godz. 1000

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Wypowiedzi radnych gminy.
 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020”.
 7. Podjęcie projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
 9. Dyskusja w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechanów na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                         /-/ Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Filipowicz
Ilość wyświetleń: 265
23 grudnia 2019 10:07 (Przemysław Bugdal) - Usunięcie załącznika [projekt_uchwaly_budzetowej_na_2020_rok_po_autopoprawkach.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2019 10:07 (Przemysław Bugdal) - Usunięcie załącznika [autopoprawki_budzetu_na_2020_rok_objasnienia.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2019 10:06 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [autopoprawki_budzetu_na_2020_rok_objasnienia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::