Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.08.2019 r.


Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 29.08.2019 r.(czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Ocena przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
  3. Analiza stanu realizacji inwestycji i remontów na terenie gminy Ciechanów.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Komisji
/-/ Janusz Lazarski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2019 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 296
22 sierpnia 2019 15:15 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::