Aktualności

Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) Wójt Gminy Ciechanów w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawia Radzie Gminy Ciechanów Raport o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok zabierają głos radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.


Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Sesja, na której zostanie przedstawiony Raportem o stanie Gminy Ciechanów za 2018 rok odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 10.00.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2019 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 191
31 maja 2019 15:03 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [raport_o_stanie_gminy_ciechanow_za_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 maja 2019 15:02 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::