Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 15.05.2019 r.


Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.05.2019r./środa/ o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Komisji
/-/ Janusz Lazarski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2019 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 203
15 maja 2019 13:39 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 13:39 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::