Aktualności

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 07.05.2019 r.


OP.0002.4.2019


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję VII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 maja 2019 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

Początek obrad o godz. 10.00


Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
  4. Wypowiedzi radnych gminy.
  5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2019 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 22
15 maja 2019 15:04 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika [uchwalavii1920190521.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 15:04 Przemysław Bugdal - Usunięcie załącznika [uchwalavii1920190521.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 11:26 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika [uchwalavii1920190521wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::