Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.03.2018r.

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2018 roku”
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Niechodzin.
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Mieszki-Atle.
 8. Dyskusja i zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko, Mieszki-Różki.
 9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn.
 10. Dyskusja w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na 2018 rok.
 11. Sprawy różne.

            11. Zamknięcie obrad.

                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                Konrad Jezierski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2018 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 140
14 marca 2018 15:01 Małgorzata Sochacka - Dodanie załącznika [skm_c224e18031415100.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2018 15:01 Małgorzata Sochacka - Dodanie załącznika [skm_c224e18031415090.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2018 15:32 Małgorzata Sochacka - Dodanie załącznika [uchwala_program_opieki_nad_zwierzetami_projekt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::