Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów,12.03.2018r.

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2018 roku”
  4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
  6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Niechodzin.
  7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Mieszki-Atle.
  8. Dyskusja i zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko, Mieszki-Różki.
  9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn.
  10. Sprawy różne.

            11. Zamknięcie obrad.

 

.                                                               Przewodniczący Komisji

 Anna Przybyłowska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2018 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 107
14 marca 2018 15:10 Małgorzata Sochacka - Dodanie załącznika [skm_c224e18031415100.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2018 15:34 Małgorzata Sochacka - Dodanie załącznika [uchwala_program_opieki_nad_zwierzetami_projekt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2018 15:34 Małgorzata Sochacka - Dodanie załącznika [uchwala_podzial_gminy_na_stale_obwody_glosowania_projekt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::