Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024”

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024”

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
( Dz. U. z 2018 r. poz. 21, j.t. z późn. zm. ) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405), Wójt Gminy Ciechanów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni,                 tj. w dniach od 13.03.2018 r. do dnia 03.04.2018 r. „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024”

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 15 Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, w godzinach urzędowania oraz zamieszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://bip.gminaciechanow.pl/ 

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu w formie wskazanej w załączniku.

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2018 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 106
12 marca 2018 14:07 Małgorzata Sochacka - Dodanie załącznika [informacja_o_sporzadzeniu_projektu_planu_gospodarki_odpadami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2018 14:07 Małgorzata Sochacka - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2018 14:06 Małgorzata Sochacka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::