Aktualności

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Rostkowo, 26 października 2011 r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”

serdecznie zaprasza

 

do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu
połączonym z warsztatami konsultacyjnymi
dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

 Celem szkolenia będzie prezentacja zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru działania LGD „Ciuchcia Krasińskich”, połączona z konsultacjami i zebraniem opinii oraz uwag uczestników szkolenia na temat prezentowanej LSR. Zmiany w LSR uwzględniają rozszerzenie LGD „Ciuchcia Krasińskich” o nową Gminę Gołymin, a także dostosowują LSR do zmian (nowelizacji) systemu prawa krajowego oraz unijnego dla działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW na lata 2007-2013.

 

Ważnym elementem szkolenia będzie omówienie celów Lokalnej Strategii Rozwoju, kryteriów wyboru operacji i zasad wyboru projektów (operacji) przez LGD „Ciuchcia Krasińskich” wynikające z treści i zapisów zaktualizowanej LSR. Przedstawione zostaną ogólne zasady aplikowania o środki pomocowe na działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty w aspekcie aktualizowanej LSR. Zaprezentowane zostaną również aktualne wnioski aplikacyjne o przyznanie pomocy i wnioski o płatność, a także omówione będą najczęściej popełniane przez wnioskodawców i beneficjentów błędy przy przygotowaniu wniosków aplikacyjnych i wypełnianiu wniosków o płatność.

 

Program szkolenia:

 

 1. Prezentacja zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju

 2. Zasady wyboru projektów przez LGD w kontekście wdrażania LSR (omówienie celów LSR i kryteriów wyboru operacji)

 3. Metodologia określania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania, przykłady

 4. Wnioski aplikacyjne na przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – przygotowanie wniosku, najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców

 5. Metodyka właściwej realizacji operacji przez beneficjentów, wnioski o płatność, najczęściej popełniane błędy.

 

 • Przerwa kawowa

 

 

Warsztaty:

 

 1. Praca z wnioskiem aplikacyjnym

 2. Prezentacja ankiety monitorującej

 3. Wypełnianie ankiet przez uczestników

 4. Omówienie wypełnionych ankiet

 5. Konsultacje dotyczące LSR

 6. Ankieta sprawdzająca stan wiedzy o LSR uczestników

 

Spotkania szkoleniowe odbędą się w dniach:

 • 7.11.2011 r., godz. 1000-1400, Urząd Gminy Ciechanów - dla mieszkańców gmin: Grudusk, Regimin, Opinogóra Górna, Ciechanów, Ojrzeń i Sońsk

 • 8.11.2011 r., godz. 1000-1400, Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem – dla mieszkańców gmin: Chorzele, Krzynowłoga Mała, Czernice Borowe, Przasnysz, Krasne i Karniewo

 • 9.11.2011 r., godz. 1000-1400, Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna – dla mieszkańców gmin: Wieczfnia Kościelna, Dzierzgowo, Szydłowo i Stupsk

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa co najmniej na jeden dzień przed szkoleniem na adres email: fundacja@ciuchcia.org lub telefonicznie do Biura LGD „Ciuchcia Krasińskich”, nr tel. 29 597 01 01. Na stronie www.ciuchcia.org w aktualnościach jest do pobrania formularz zgłoszeniowy.

 

 

Serdecznie zapraszamy 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2011 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 1801
28 października 2011 15:26 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [zaproszenie.pdf] do dokumentu.
28 października 2011 15:26 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::