Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przesunięcie godziny obrad XVII Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 27 lutego 2020 roku

Ciechanów, dnia 21.02.2020 r. Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów informuje, że na wniosek Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21.02.2020 r. o przesunięcie godziny obrad XVII Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 27.02.2020 r., obrady XVII Sesji Rady Gminy Ciechanów odbędą się o godz. 12.00.

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax 23 672 26 46 e-mail: urzad@gminaciechanow.pl Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku...

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.02.2020 r. OP.0002.2.2020 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 27 lutego 2020 r. /tj. czwartek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam. ...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 11.02.2020 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 11.02.2020 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w dniu 18.02.2020r. /wtorek/ o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. &n

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 11.02.2020 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów w dniu 18.02.2020r. /wtorek/ o godz. 11.00 w lokalu Urzędu G

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 11.02.2020 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 18.02.2020r. /wtorek/ o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

UWAGA MIKROPRZEDSIĘBIORCY !

Mazowiecka Izba Gospodarcza i Starosta Ciechanowski zaprasza właścicieli mikro firm z powiatu ciechanowskiego na spotkanie informacyjno-szkoleniowe MAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA + Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 17 lutego br. w godz. 10.00-12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. W czasie spotkania eksperci Zakładu...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE WNIOSKÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE CIECHANÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE WNIOSKÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE CIECHANÓW Na podstawie Uchwały Nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i tr

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::