Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz osób, którym przyznano stypendia sportowe na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Wykaz osób, którym przyznano stypendia sportowe na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Lp. Nazwisko i imię zawodnika Adres zamieszkania Kwota stypendium - z

INFORMACJA

Urząd Gminy Ciechanów przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2019r. Z uwagi na fakt, że oświadczenie winno być zgodne z wydrukiem z kasy fiskalnej, podczas składania...

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych Wnioskodawców na szkolenie.

W związku z nadchodzącym terminem naboru wniosków (20.01.2020 – 18.02.2020) zapraszamy na bezpłatny warsztat z przygotowania biznesplanu pt. „Jak udowodnić, iż operacja jest ekonomicznie uzasadniona”. Szkolenie odbędzie się w biurze LGD „Północne Mazowsze” (Zielona 24, 06-408 Krasne) w dniu 13 stycznia...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::