Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie

KOMUNIKAT Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie informuje, że w roku 2019 zmienił się termin i sposób przesyłania informacji płatnika o uzyskanych w roku 2018 dochodach. Płatnicy mają obowiązek przesyłania informacji m.in.: PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A za 2018 r. do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31...

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.01.2019r. OP.0002.1.2019 Pan/Pani ………………………………….. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję IV Sesję Rady Gminy Ciechanów...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok I. Przedmiot konsultacji: Projekt Uchwały Rady Gminy...

Informacja Zarządu Koła Łowieckiego Nr 4 „SOKÓŁ” w Ciechanowie

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 4 „SOKÓŁ” w Ciechanowie informuje, że zgodnie z wytycznymi ZG PZŁ oraz Ministerstwa Środowiska została wprowadzona korekta w terminach polowań zbiorowych, które mają się obyć w styczniu br. Polowanie w obwodzie nr 118 gmina Strzegowo, zgodnie z zaleceniami jako polowanie wielkoobszarowe...

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 117 „PRZEPIÓRKA” w Szulmierzu informuje, że w dniach 19 i 26 stycznia 2019 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 96 zostaną przeprowadzone dodatkowe polowania zbiorowe. Rozpoczęcie polowania zaplanowane jest na godzinę 800, a zakończenie na 1500. Polowanie...

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM

INFORMACJA O POLOWANIU ZBIOROWYM Zarząd Koła Łowieckiego Nr 3 „Łoś” Okręg PZŁ Ciechanów informuje, że w dniach 19 i 26 stycznia 2019 r. oraz 3,10 i 17 lutego 2019 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 132 zostaną przeprowadzone polowania zbiorowe. W załączeniu pismo Koła Łowieckiego Nr 3 „ŁOŚ” Okręg PZŁ...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

Ciechanów, 11.01.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 21.01.2019 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::