Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Mieszkańcy sołectwa Przążewo

Ciechanów, dnia 5.12.2019 r Zawiadomienie Mieszkańcy sołectwa Przążewo Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.12.2019 r (poniedziałek) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Przążewie odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa wsi. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, ustala się drugi termin zebrania w tym...

III TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY CIECHANÓW

1.12.2019 r. już po raz trzeci odbył się turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Ciechanów. Turniej tradycyjnie odbył się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów. Do rozgrywek zgłosiło się 49 miłośników szachów. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sędzia Marian Rutkowski. Rozegrano 7 rund w...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 28.11.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie /wyjazdowe/ Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 11.12.2019 r. /środa/ o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Zawiadomienie o XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 21.11.2019 r. OP.0002.11.2019 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., z późn.zm.) – zwołuję XIV nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 26 LISTOPADA 2019 r. /tj. WTOREK/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::