Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów”

Wójt Gminy Ciechanów informuje, że Gmina uzyskała dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów” w kwocie 20 000 zł. Zadanie...

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów”

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów” 1. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na k

Ogłoszenie o naborze wniosków o szacowanie strat w związku z wystąpieniem na terenie gminy Ciechanów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Ogłoszenie o naborze wniosków o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu i deszczu nawalnego w dniu 10 lipca 2020r. na terenie gminy Ciechanów W związku z wystąpieniem dnia 10 lipca 2020r. nieko

INFORMACJA WÓJTA GMINY CIECHANÓW

Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów tel./fax 23 672 26 46 e-mail: urzad@gminaciechanow.pl INFORMACJA WÓJTA GMINY CIECHANÓW Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) oraz uchwały nr

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::