Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 02.04.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 11.04.2019r./czwartek/ o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 marca 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 marca 2019 r. o wydaniu decyzji nr 170/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo- Modła- Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00"

Starosta Ciechanowski serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne z przyjaciółmi z Gminy Ciechanów do akcji sadzenia Lasu Dobrej Woli

Akcja sadzenia odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 8 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój nr 414 (IV piętro) lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 23 673 25 92. Szczegóły na załączonym plakacie. ZAPRASZAMY!

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 19.03.2019 r. OP.0002.3.2019 Pan/Pani Radni/Sołtysi/Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję VI Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 marca 2019 r. /tj. czwartek/ w lokalu Urz

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::