Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Ciechanów, 2018.08.02. RG.6220.2.2018.BP Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 180 DJP, planowanej na działce o nr ew....

Zaproszenie na spotkanie NGO w gminie Ciechanów

ZAPROSZENIE Federacja Mazowia wraz z Federacją ROSA zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu ciechanowskiego na spotkanie „Poznajmy się!”, które odbędzie się w Ciechanowie, w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, 25 lipca 2018 roku o godz. 17.00, Plac Kościuszki 7 lok. 5. Celem spotkania jest wzajemna...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 19.07.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. Porządek obrad: ...

Zawiadomienie o XXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 19.07.2018r. OP.0002.7.2018 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zwołuję XXXIX nadzwyczajną Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 lipca 2018 roku tj. (poniedziałek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie...

Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce”

OP.033.2.2018 Ciechanów, dn. 06.07.2018 r. Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce” na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego ,,AGROTUR” w miejscowości Niestum, ul. Okrężna 35, gm. Ciechanów podczas trwania wydarzenia...

Susza w rolnictwie

Ciechanów, dnia 21.06.2018 r. RG.6181.2.5.2018.AR Szanowni Państwo Wójt Gminy Ciechanów informuje, że w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::