Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konkursie ,,Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

IV EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚD” Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza IV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo

Zaproszenie na szkolenie

Ciechanów, dnia 17.01.2012 r. RG.6143.1.2012 Z A P R O S Z E N I E

Informacja

INFORMACJA Wójt Gminy Ciechanów z ODR Poświętne informuje ,że trwają zapisy na kurs stosowania środków ochr

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 24.01.2012 Rada Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2012.01.20 Sk.0002.14.2012 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ - zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 stycznia 2012 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na kt& ...

Wykaz jednostek zajmujących się wywozem stałych i ciekłych odpadów komunalnych na terenie gminy Ciechanów

Wykaz jednostek zajmujących się wywozem stałych i ciekłych odpadów komunalnych

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::