Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów”

Wójt Gminy Ciechanów informuje, że Gmina uzyskała dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów” w kwocie 20 000 zł. Zadanie...

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów”

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Ciechanów” 1. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na k

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::