Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do udziału w konkursie ,,Na Najładniejszą Posesję 2014 r."

ZAPROSZENIE WÓJT GMINY CIECHANÓW MAREK KIWIT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU ,,NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2014 R.” Regulamin konkursu na najładniejszą posesję w 2014 roku 1. CELE KONKURSU - Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy Ciechanów. - Promocja pomysłowości oraz nowatorskich...

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 14.04.2014r. OP.0002.4.2014 Pan/Pani Radni Gminy / Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) - zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 24 kwietnia 2014 roku tj. (czwartek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 31.03.2014r. OP. 0012.1.4.2014 Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 7 kwietnia 2014 roku tj. poniedziałek o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.03.2014r. OP.0002.3.2014 Pan/Pani ……………………………………… Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) - zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Ciechanów...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::