Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs plastyczny „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski. Za najlepsze rysunki przewidziano...

Plakat

Informacja Kolei Mazowieckich - KM

W dniu 29 czerwca 2013 r. po raz dziewiąty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny" z Warszawy do Gdyni. To wakacyjne połączenie, stworzone dla mieszkańców Mazowsza corocznie cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Połączenie obsługiwane jest wygodnymi, klimatyzowanymi, piętrowymi wagonami o podwyższonym standardzie. W tym roku po...

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Ciechanów w III kwartale 2013 r.

O terminach odbioru odpadów zebranych selektywnie poinformujemy oddzielnym pismem.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów 20.06.2013r. SK.0002.4.2013 Radni Gminy/Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) - zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 czerwca 2013r./tj. piątek/w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul.Fabryczna 8, na którą serdecznie...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

SK.0012.1.4.2013 Napodstawie §71Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn.zm. zwołuję XV posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 24 czerwca 2013 roku o godz.13.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. Porządek obrad: Otwarcie...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

SK.0012.4.4.2013 Na podstawie §71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn.zm. zwołuję XI posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 20 czerwca 2013 roku o godz.11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul.Fabryczna 8. Porządek obrad: Otwarcie...

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

Uwaga producenci rolni!!! Zmiany w dopłatach do materiału siewnego Od 13 czerwca 2013 r. ulegną zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z...

Informacja o koloniach

Stowarzyszenie na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku ogłasza nabór na kolonie 2013 w m. Stegna nad Bałtykiem. Kolonie przeznaczone są dla dzieci rolników - jedno z rodziców musi podlegać pod ubezpieczenie społeczne w KRUS w pełnym zakresie/ lub emerytura z KRUS. Zgłoszenia dzieci (w wieku 9 - 16 lat) na...

Zaproszenie do udziału w konkursie ,,Na Najładniejszą Posesję 2013"

ZAPROSZENIE WÓJT GMINY CIECHANÓW MAREK KIWIT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU ,, NA NAJŁADNIEJSZA POSESJĘ W 2013 ROKU ” Regulamin konkursu na najładniejszą posesję w 2013 roku 1. CELE KONKURSU - Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy Ciechanów. - Promocja pomysłowości...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::