Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Seniorki z Klubu Senior + w Gumowie jako wolontariuszki wzięły udział w charytatywnej akcji szycia wielorazowych maseczek

Seniorki z Klubu Senior + w Gumowie jako wolontariuszki wzięły udział w charytatywnej akcji szycia wielorazowych maseczek, które sukcesywnie będą przekazywane wraz z instrukcją użytkowania dla niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Ciechanów. Źródło: GOPS Ciechanów

Wójt Gminy Ciechanów wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspiera niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

Wójt Gminy Ciechanów wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspiera niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Źródło: GOPS Ciechanów

Informacja

Informacja Od dnia 22.04.2020 r. Interesanci mogą załatwić wszelkie niezbędne sprawy, zarówno w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Centrum Usług Wspólnych oraz w dowolnym referacie Urzędu Gminy Ciechanów, za pośrednictwem biura podawczego urzędu w godzinach 8.00-15.30. W trosce o zdrowie Państwa or

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::